Självtest om fertilitet & äggfrysning

1 
2 
3 
4 
5 
6 
    Svar: Runt 35 års ålder minskar kvinnans fertilitet kraftigt.

Testa dina kunskaper om fertilitet och äggfrysning

Svara på sex frågor och lär dig mer om äggfrysning och fertilitet.