Berättelser

Här kan du ta del av andras berättelser och upplevelser om olika ämnen kopplat till fertilitet, allt från barnlängtan till donation av könsceller. Det kan vara bra att förstå att man inte är ensam med sina funderingar, sin oro eller längtan, men även att ha förståelse för att upplevelsen kan variera över tid. Att våga prata om sina tankar med andra kan minska stressen för en del, och det kan även vara bra att påminna sig själv om att ingens situation är den andra lik.

Barnlängtan

Många kvinnor känner eller har någon gång känt stress inför att skaffa barn. Ökad kunskap om fertilitet och vilka alternativ som finns kan hjälpa. Även att våga prata om tankar och upplevelser kan minska stressen. Här kan du ta del av andra kvinnors berättelser om att skaffa barn. Ingens situation är den andra lik.

Se berättelser om barnlängtan

Donationer

Frågorna om ägg- och spermiedonationer, som donator eller ofrivilligt barnlös, är ofta många. Det kan också vara svårt att veta var du ska söka efter korrekt och trovärdig information. Vad är det som gäller och vad bör du tänka på när du söker alternativa sätt att bilda familj eller överväger att donera ägg eller spermier för att hjälpa andra?

Se berättelser om donationer här