Vanliga frågor och svar – Äggfrysning

Hur länge kan äggen frysförvaras?

Det finns ingen tidsbegränsning när det gäller hur länge man kan ha sina ägg i frysen.

Vid återinsättande av ett befruktat ägg rekommenderar man att kvinnan inte är äldre än 45 år.

Gör behandlingen ont?

Processen att ta ut äggen ska inte göra ont, men upplevs av många som mensvärksrelaterade obehag. Det ges alltid lokalbedövning och annat smärtstillande. När äggen har tagits ut kan kvinnan under ett par dagar uppleva en mindre krampliknande smärta.

Vid vilken ålder kan en kvinna frysa sina ägg?

Äggens kvalitet försämras med stigande ålder. Ju tidigare en äggfrysning genomförs, desto större är chansen att äggen är livskraftiga och en framtida graviditet lyckas.

Kräver behandlingen sjukskrivning?

En viss tid behöver avsättas för besök på kliniken. De flesta kvinnorna återgår till arbetet, eller sina normala rutiner, redan dagen efter att äggen har tagits ut.

Vilka är biverkningarna vid äggfrysning?

En del kvinnor som tar fertilitetsläkemedel kan uppleva biverkningar av läkemedel men i de flesta fall är biverkningarna milda.

Vad kostar en äggfrysning?

Priset kan variera mellan olika kliniker. I Sverige kan kostnaden vara uppåt 35 000 kronor för själva behandlingen och ungefär 3 000 kronor per år för att förvara äggen.

Vart ska jag vända mig om jag vill göra en äggfrysning eller veta mer?

För mer information om äggfrysning, vänd dig till din närmaste fertilitetsklinik.

Vad händer med de frysta ägg som inte används?

Önskar kvinnan inte ha kvar sina frysta ägg längre kan hon välja att de förstörs eller, efter en utredning, donera dem till en annan kvinna.

Vanliga frågor och svar – Kvinnans fertilitet

När bildas äggen hos kvinnan?

En kvinna föds med alla sina könsceller, även kallade äggceller. Könscellerna är vilande i äggstockarna fram tills dess att kvinnan får sin första mens, från och med då mognar ett ägg och lossnar från äggstockarna varje månad.

Hur förändras kvinnans fertilitet med åldern?

Kvinnans fertilitet är som störst mellan 21 och 23 år, och sjunker snabbare än mannens. När kvinnan är 25 år börjar fertiliteten långsamt att minska för att avta drastiskt runt 35 år. En stark orsak till att fertiliteten sjunker är att äggens kvalitet försämras och antalet ägg minskar med stigande ålder. Genomsnittsåldern för förstföderskor i Sverige är för närvarande 29 år.

Vilka livsstilsfaktorer kan påverka kvinnans fertilitet?

Rökning
Rökning gör att det kan ta längre tid att bli gravid, även risken för missfall och komplikationer under en graviditet ökar vid rökning. Den kan även bidra till att en kvinna kommer in i klimakteriet tidigare.

Vikt
Undervikt och övervikt kan störa en kvinnas ägglossning. Övervikt kan dessutom öka risken för missfall och bidra till risker under en graviditet och vid en förlossning, för både foster och mamma.

Könssjukdomar
Klamydia kan skada äggledarna och minska en kvinnas chanser att bli gravid.

Vanliga frågor och svar – Mannens fertilitet

När bildas mannens spermier?

Mannens könsceller, spermierna, nybildas under hela livet. Spermieproduktionen startar i puberteten och pågår kontinuerligt. Det tar ungefär tre månader för en omogen könscell att bli en mogen spermie.

Minskar mannens fertilitet?

Mannens fertilitet minskar betydligt långsammare än kvinnans. Hos äldre män märks en nedsatt spermiekvalitet, även om förmågan att nybilda spermier kvarstår.

Vilka livsstilsfaktorer kan påverka mannens fertilitet?

Rökning

Rökning påverkar spermiekvaliteten negativt med ökad risk för kromosomavvikelser.

Vikt

Övervikt påverkar spermieproduktionen negativt.

Könssjukdomar
Klamydia och andra infektioner kan skada sädesledarna, och därmed påverka fertiliteten negativt.