Fertilitet

Fertil ålder är den tid i livet då kvinnor och män kan bli gravida och få barn. Många vet inte att fertiliteten sjunker med stigande ålder – och att kvinnans fertilitet sjunker mycket snabbare än mannens eftersom äggstockarna har ett ”bäst före datum”. Självklart är situationen individuell och skiljer sig från kvinna till kvinna, precis som möjligheten att bli gravid. Det vi vet är att kvinnans fertilitet drastiskt minskar runt 35 år. För mer information om kvinnans fertilitet, se filmen ”Varför sjunker kvinnans fertilitet i takt med åldern?”

Familjeplanering

Många kvinnor och män vill i dag studera, göra karriär och fokusera på sig själva innan de fattar ett livsavgörande beslut om att bilda familj. En del strävar efter en stabil tillvaro innan de bildar familj, andra upplever att de inte har träffat rätt partner. Det gör att många väljer att få barn senare i livet. Eftersom kvinnans fertilitet drastiskt minskar runt 35 år kan det vara bra att familjeplanera i god tid.

Vill du vänta med att skaffa barn kan äggfrysning vara ett alternativ. Läs mer om äggfrysning här.