I ett pågående forskningsprojekt som drivs av Maja Bodin, forskare på Malmö Universitet, intervjuas personer från olika generationer, i olika stadier i livet i syfte att öka förståelsen för vilken information och vilka faktorer som har betydelse för människors attityder och beslutstagande om fertilitet och familjebildning.

Pågående studie om tankar om fertilitet och familjebildning

I ett pågående forskningsprojekt som drivs av Maja Bodin, forskare på Malmö Universitet, intervjuas personer från olika generationer, i olika stadier i livet i syfte att öka förståelsen för vilken information och vilka faktorer som har betydelse för människors attityder och beslutstagande om fertilitet och familjebildning. Syftet är även att ringa in vilka myter om fertilitet som cirkulerar i samhället. Allt för att skapa underlag för att utforma riktade insatser med avsikt att öka kunskaper om fertilitet, vilket förhoppningsvis bidrar till att fler människor i reproduktiv ålder kan ta informerade beslut kring sin fertila framtid.

Extern länk till studien på Malmö Universitet