Att frysa in ägg sin ägg av sociala orsaker, det vill säga av icke-medicinska skäl, blir allt vanligare i Sverige. En kartläggning från SVT visar att 566 kvinnor valde att frysa in ägg 2019, jämfört med en handfull kvinnor som använde metoden 2010.

Äggfrysning allt vanligare i Sverige

Att frysa in ägg sin ägg av sociala orsaker, det vill säga av icke-medicinska skäl, blir allt vanligare i Sverige. En kartläggning från SVT visar att 566 kvinnor valde att frysa in ägg 2019, jämfört med en handfull kvinnor som använde metoden 2010.

Att äggfrysning blir allt vanligare i Sverige beror på att vi nu har en välfungerande frysteknik och en ökad medvetenhet om att ålder är av stor vikt vid försök att bli gravid. Det menar fertilitetsläkaren Thomas Brodin på Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Läs hela artikeln på svt.se.